La nostra missió, visió i valors
Els cinc resultats essencials
Les deu dimensions de l’educació conscient

La nostra missió, visió i valors

La missió de l’escola conscient Terra és EDUCAR -en el veritable sentit del terme- les noves generacions. Així de simple i així de revolucionari, ja que fins ara l’autèntica educació és un fenomen que encara no ha succeït mai. El que les escoles industrials han estat fent és condicionar, adoctrinar, programar i civilitzar. I el que els nous moviments pedagògics estan intentant fer és reformar el sistema industrial. Nosaltres vam començar de zero. Construïm de zero.

La visió de l’escola conscient Terra és ser un exemple i un far del nou paradigma educatiu al món, inspirant aquesta forma essencial, natural i orgànica d’educar entre els infants, els pares i els docents de l’actual generació i de les que vindran.

Els valors de l’escola conscient Terra representen la brúixola interior des de la qual prenem decisions per ser fidels i íntegres a la nostra missió i visió. A la vegada, aquests valors determinen com fem les coses dins i fora de l’escola, establint la manera en què ens relacionem amb els alumnes, els pares, els professors i la resta de col·laboradors.

A través d’aquests valors també creem una determinada cultura educativa, que inspira la manera de ser i de fer dels nostres docents a classe. Al mateix temps, guien la manera en què ens relacionem amb la societat i el món, donant el millor servei possible als nostres clients i altres usuaris.

Humanitat

Som una escola de persones pacífiques, empàtiques, amables, autèntiques i assertives, tractem els altres amb respecte, treballem en equip i estem veritablement compromesos amb el bé comú de l’escola.

Confiança

Som una escola de persones honestes, fiables, responsables i autosuficients, tenim una actitud positiva i constructiva i estem veritablement compromesos amb els objectius de l’escola.

Desenvolupament personal

Som una escola de persones madures, assumim i aprenem dels errors, acceptem i creixem amb les crítiques constructives i estem veritablement compromesos amb el nostre creixement personal.

Entusiasme

Som una escola de persones equilibrades i estables, tenim cura del nostre benestar emocional, irradiem passió i entusiasme i estem veritablement compromesos amb gaudir de la nostra vocació.

Eficiència

Som una escola de persones proactives, tenim iniciativa, ens avancem a les situacions, resolem problemes emprant la nostra intel·ligència i estem veritablement compromesos amb l’eficiència.

Qualitat

Som una escola de persones perfeccionistes, minucioses i detallistes, posem molta atenció i afecte en tot el que fem i estem veritablement compromesos amb la integritat, la qualitat i l’excel·lència.

Innovació

Som una escola de persones de cor valent i ment oberta, som pioneres, creatives, visionàries i estem veritablement compromesos amb l’aprenentatge, el canvi i la innovació permanents.

Els cinc resultats essencials

Seguint la missió, la visió i els valors de l’escola conscient Terra, pretenem que l’educació conscient que reben els nens els serveixi per collir 5 resultats essencials:

Que es valorin a ells mateixos.

Que siguin feliços, pacífics i amorosos.

Que sàpiguen valer-se per ells mateixos.

Que siguin responsables, lliures i autosuficients.

Que es guiïn pels seus propis valors.

Que siguin autèntics, respectuosos i valents.

Que aportin valor a la societat.

Que siguin íntegres, líders i estiguin compromesos amb el bé comú.

Que tinguin el valor de fer de la seva vida
una obra d’art.

Que siguin conscients, savis i formin part del nou paradigma.

Les deu dimensions de l’educació conscient

L’escola conscient Terra concep l’”educació” com el procés pedagògic natural que possibilita el desenvolupament orgànic de la intel·ligència i creativitat innates de cada nen. Amb la intenció d’alliberar tot el potencial que resideix en cada llavor humana, el nostre programa pedagògic està compost de deu pilars, els quals tenen en compte totes les dimensions de l’ésser humà, així com els principals àmbits en què es desenvolupa la seva existència. Es tracta de deu tipus d’educació que considerem fonamentals per tal que els alumnes aprenguin a co-crear una vida plena i amb sentit en aquests moments de la història.

Les primeres tres dimensions (corporal, emocional i espiritual) són cap endins; posen la seva mirada i atenció en l’interior de l’alumne. És a dir, se centren en l’autoconeixement i el desenvolupament espiritual, de manera que els nens aprenguin a relacionar-se amb ells mateixos (cos, ment i esperit) així com amb els altres i amb la vida.

Les altres set dimensions (artística, comunicativa, social, emprenedora, financera, tecnològica i ecològica) són cap enfora; posen la seva atenció en el bé comú de la societat. És a dir, se centren en el desenvolupament vocacional i professional, de manera que els nens aprenguin a relacionar-se el mercat laboral i el sistema econòmic, independentment de com siguin. Al seu torn, també tenen en compte la relació amb el planeta del qual tots formem part, sent fonamental que els alumnes tinguin en compte la petjada ecològica que la seva existència té sobre el medi ambient.

Així, l’educació conscient dona com a resultat l’«actitud conscient». És a dir, una determinada mentalitat davant la vida que els permeti resoldre per si mateixos els seus propis problemes i conflictes existencials relacionats amb aquestes deu àrees de la seva existència. Al seu torn, conrearan tot el potencial inherent a aquestes deu dimensions, de manera que puguin gaudir la vida plenament.

 • Actitud conscient

  El desenvolupament d'aquestes 10 dimensions dona com a resultat el cultiu de l'actitud conscient, que és la que permet que l'alumne adquireixi una mentalitat davant la vida que li permeti afrontar amb èxit aquestes 10 àrees de la seva existència.
 • Dimensió ecològica

  El desenvolupament de la dimensió ecològica fomenta en l'alumne l'amor i el respecte per la natura -i per tots els éssers vius que en formen part - mitjançant l'observació i la cura directa del medi natural, de manera que la seva existència deixi la menor petjada ecològica possible.
 • Dimensió tecnològica

  El desenvolupament de la dimensió tecnològica possibilita que l'alumne sàpiga adaptar-se i prosperar en l'emergent era digital (xarxes socials, mòbils intel·ligents, realitat virtual, robòtica, intel·ligència artificial, blockchain ...), emprant amb maduresa les diferents eines tecnològiques disponibles.
 • Dimensió financera

  El desenvolupament de la dimensió financera facilita que l'alumne sàpiga gestionar i invertir els diners amb consciència i intel·ligència, obtenint ingressos econòmics com a resultat de generar riquesa per a la societat sense necessitat d'intermediaris, podent així conquerir la seva llibertat financera.
 • Dimensió emprenedora

  El desenvolupament de la dimensió emprenedora fomenta que l'alumne sàpiga relacionar-se amb el mercat laboral de forma responsable i proactiva, tenint la valentia i la iniciativa necessàries per liderar un projecte professional útil, que aporti molt valor i que estigui orientat al bé comú.
 • Dimensió social

  El desenvolupament de la dimensió social promou que l'alumne compti amb un esperit col·laboratiu, cívic i cooperatiu, de manera que sàpiga com relacionar-se amb el seu entorn familiar i social per mitjà de valors i principis ètics.
 • Dimensió comunicativa

  El desenvolupament de la dimensió comunicativa possibilita que l'alumne expressi les seves idees en diferents idiomes i per mitjà de diferents canals (oral, escrit, online ...), desenvolupant la seva marca personal de manera íntegra i autèntica, de manera que sàpiga relacionar-se amb autenticitat, respecte i assertivitat.
 • Dimensió artística

  El desenvolupament de la dimensió artística permet que l'alumne explori i practiqui diferents arts, de manera que desenvolupi la seva imaginació, creativitat i autoestima -aprenent a creure en ell mateix- i descobreixi els seus interessos, dons, passions i talents innats.
 • Dimensió corporal

  El desenvolupament de la dimensió corporal possibilita que l'alumne aprengui a escoltar i atendre les necessitats del seu cos (alimentació, exercici físic, descans i sexualitat), de manera que gaudeixi d'un estat òptim de salut, energia i vitalitat, sabent com intimar i connectar amb altres éssers humans.
 • Dimensió emocional

  El desenvolupament de la dimensió emocional fomenta que l'alumne conegui, gestioni i reguli les seves pròpies emocions, aprenent a mantenir un diàleg intern amorós i a relacionar-se amb les seves circumstàncies externes de forma pacífica.
 • Dimensió espiritual

  El desenvolupament de la dimensió espiritual inspira que l'alumne reconnecti amb la seva veritable essència, aprengui a ser feliç per si mateix, gaudeixi de llibertat de pensament i descobreixi el seu autèntic propòsit de vida, de manera que sàpiga gaudir d'una vida plena i amb sentit .