Qüestiona el vell paradigma educatiu

La forma vella, convencional, tradicional i establerta d'”educar” les noves generacions ha quedat obsoleta i està fonamentada en la ignorància i la inconsciència.

El que s’anomena “educar” en realitat és “condicionar”, “adoctrinar”, “programar” i, en definitiva, “civilitzar”, la qual cosa consisteix a imposar una forma d’entendre la vida i inculcar una manera de comportar-se basada en una moral subjectiva.

La mal anomenada “educació” mata la creativitat, castra l’autoestima i mutila la confiança dels nens, fomentant l’esclavitud mental, el pensament únic, el “borreguisme social” i l’estandardització de la societat.

Pensa “fora de la caixa”

Impulsa un nou paradigma educatiu, redefinint completament el verb “educar”, l’etimologia procedeix de paraula llatina “educare”, que significa “conduir de la foscor a la llum”. És a dir, “extreure una cosa que es troba al nostre interior, desenvolupant així el nostre potencial humà”.

Mentre el condicionament ens limita i esclavitza, l’autèntica educació té com a finalitat alliberar-nos i empoderar, possibilitant que ens convertim en adults madurs, conscients, savis, lliures i responsables.

En lloc de projectar sobre els alumnes la nostra manera limitada de veure el món, l’educació conscient consisteix en acompanyar-los per tal que ells mateixos descobreixin la seva pròpia forma de mirar-lo, comprendre’l i gaudir-lo.

S’inspira en la psicologia de l’innat

Concep els nens com el que veritablement són: llavors, permetent que floreixi, de manera natural, allò que cada ésser humà porta amb ell en néixer.

Parteix de la premissa que cada alumne és únic, diferent, especial i singular, i gaudeix d’una intel·ligència i creativitat pròpies i irrepetibles.

El procés pedagògic és totalment personalitzat, adaptant-se a les necessitats i motivacions de cada nen en les diferents etapes del seu desenvolupament corporal, mental i espiritual.

Nou paradigma educatiu

ERA INDUSTRIAL
Vell paradigma educatiu

Condicionament i esclavitud
S’ensenya a obeir
Pedagogia homogènia
El professor té la resposta
Hemisferi esquerre
No es dona educació emocional
Es mata la creativitat
Es castra l’autoestima
Es mutila la confiança
No es dona educació financera
Es fabriquen empleats
Educació orientada al tenir

REVOLUCIÓ PEDAGÒGICA
Canvi de paradigma educatiu

ERA DEL CONEIXEMENT
Nou paradigma educatiu

Educació i llibertat
Es possibilita aprendre a aprendre
Pedagogia personalitzada
L’alumne té la pregunta i la resposta
Hemisferi esquerre i dret
S’acompanya emocionalment
Es dona espai a la creativitat
Es potencia l’autoestima
S’enforteix la confiança
Es dona educació financera
S’inspiren emprenedors
Educació orientada a l’ésser