Educació primària

A partir dels 6 anys comença a desenvolupar-se la capacitat de raonament. Els infants es fan grans preguntes i necessiten trobar respostes. Amb propostes pedagògiques variades, satisfem la seva necessitat de conèixer el món amb una mirada global, fent-los conscients en formen part. El nostre projecte educatiu tindrà objectius pedagògics homologats. Es desenvolupa a través d'un aprenentatge actiu, col·laboratiu i transversal que mitjançant l'aplicació de diverses metodologies promou el desenvolupament integral de les onze dimensions de l'educació conscient.

Properament

A partir de setembre de 2025

Co-creem experiències d'aprenentatge
Ens nodrim de pedagogies actives
Fomentem el seguiment actiu 360º
Promovem l'aprenentatge autònom

Observem, empatitzem, dialoguem i proposem experiències d'aprenentatge respectuoses, cocreant un ambient que estimuli el creixement natural dels infants. I aprenem utilitzant l'Aprenentatge Basat en Projectes i en Reptes (ABP/ABR), el Design Thinking (DT) i desenvolupant l'Aprenentatge-Servei que és de vital importància en aquesta etapa d'entrada a la vida social. Al seu torn, fomentem la creativitat mitjançant l'expressió artística en combinació amb el desenvolupament de projectes en totes les àrees, utilitzant i aprofitant els errors com a part del procés formatiu.

Ens hem inspirat en l'estructura d'un ambient preparat i l'aprenentatge de les matemàtiques amb materials manipulatius de María Montessori. Desenvolupem magnífics tallers de ciències sota la metodologia del taller d'aprenentatge d'Herbert Hagstedt, que permet investigar i descobrir d'una manera lúdica, autònoma i experiencial. A més, tenim molt present la teoria de les Intel·ligències Múltiples d'Howard Gardner en relació al desenvolupament de diversos talents. I practiquem ATB (Awareness through the body) per a focalitzar l'atenció i la concentració a través de dinàmiques de jocs.

A Terra, no parlem d'avaluació sinó de seguiment, el qual és crucial per a acompanyar el procés individual de cada infant. Per a desenvolupar el nostre sistema de seguiment actiu ens basem en la normativa vigent i en la teoria de l'expert en avaluació Dylan William. Utilitzem "l'autoseguiment", mitjançant el qual cada infant valora el seu procés amb el suport de l'acompanyant. També es té en compte la "retroalimentació entre iguals" i el "seguiment amb l'acompanyant-mentor de referència", qui ofereix un itinerari personalitzat a les necessitats de cada cas.

A Terra considerem tots els espais com a espais d'aprenentatge. Aquests s'han dissenyat per a fomentar l'aprenentatge autònom en diferents direccions i ritmes, adaptant-nos a la diversitat dels grups dins de cada etapa escolar. Disposem de tallers de fusteria, art, cuina... També comptem amb horts ecològics i amb la possibilitat d'anar a l'entorn natural més proper a l'escola. Mitjançant aquestes sortides esporàdiques en grups reduïts, els infants estan cada vegada més en contacte amb la natura, la qual possibilita nombroses oportunitats pedagògiques.

Co-creem experiències d'aprenentatge

Observem, empatitzem, dialoguem i proposem experiències d'aprenentatge respectuoses, cocreant un ambient que estimuli el creixement natural dels infants. I aprenem utilitzant l'Aprenentatge Basat en Projectes i en Reptes (ABP/ABR), el Design Thinking (DT) i desenvolupant l'Aprenentatge-Servei que és de vital importància en aquesta etapa d'entrada a la vida social. Al seu torn, fomentem la creativitat mitjançant l'expressió artística en combinació amb el desenvolupament de projectes en totes les àrees, utilitzant i aprofitant els errors com a part del procés formatiu.

Ens nodrim de pedagogies actives

Ens hem inspirat en l'estructura d'un ambient preparat i l'aprenentatge de les matemàtiques amb materials manipulatius de María Montessori. Desenvolupem magnífics tallers de ciències sota la metodologia del taller d'aprenentatge d'Herbert Hagstedt, que permet investigar i descobrir d'una manera lúdica, autònoma i experiencial. A més, tenim molt present la teoria de les Intel·ligències Múltiples d'Howard Gardner en relació al desenvolupament de diversos talents. I practiquem ATB (Awareness through the body) per a focalitzar l'atenció i la concentració a través de dinàmiques de jocs.

Fomentem el seguiment actiu 360º

A Terra, no parlem d'avaluació sinó de seguiment, el qual és crucial per a acompanyar el procés individual de cada infant. Per a desenvolupar el nostre sistema de seguiment actiu ens basem en la normativa vigent i en la teoria de l'expert en avaluació Dylan William. Utilitzem "l'autoseguiment", mitjançant el qual cada infant valora el seu procés amb el suport de l'acompanyant. També es té en compte la "retroalimentació entre iguals" i el "seguiment amb l'acompanyant-mentor de referència", qui ofereix un itinerari personalitzat a les necessitats de cada cas.

Promovem l'aprenentatge autònom

A Terra considerem tots els espais com a espais d'aprenentatge. Aquests s'han dissenyat per a fomentar l'aprenentatge autònom en diferents direccions i ritmes, adaptant-nos a la diversitat dels grups dins de cada etapa escolar. Disposem de tallers de fusteria, art, cuina... També comptem amb horts ecològics i amb la possibilitat d'anar a l'entorn natural més proper a l'escola. Mitjançant aquestes sortides esporàdiques en grups reduïts, els infants estan cada vegada més en contacte amb la natura, la qual possibilita nombroses oportunitats pedagògiques.

Com organitzem els grups d'aprenentatge a l'Educació Primària?

En dues franges d’edat: de 6 a 8 anys (1r cicle) i de 9 a 11 anys (2n cicle), que de vegades aprenen en grups d’edats homogènies o heterogènies. L’aprenentatge de la lectoescriptura i el desenvolupament del pensament lògic-matemàtic més abstracte són reptes coneguts del primer cicle de l’educació primària. Un cop adquirits, els infants són capaços de desenvolupar un aprenentatge molt més autònom i diversificat. Per això, en aquest cicle organitzem els grups d’aprenentatge en edats tant homogènies com heterogènies, per poder atendre aquestes necessitats de manera més personalitzada. Al segon cicle, organitzem la majoria de les activitats en grups d’edats heterogènies.

 • Què i com aprenem?

  El nostre projecte educatiu en primària estableix els pilars de les àrees bàsiques, que ens permeten construir coneixements i aprendre habilitats per a desenvolupar les onze dimensions de l'Educació Conscient. En “Essència Terra” tenim diferents tallers (cuina, fusteria, ceràmica, pintura, hort, robòtica, teatre i experiments) en els quals aprenem d'una manera activa i ens encanta. A més, ens va molt bé perquè cada dia en “Arrels” relacionem el que fem en els tallers amb coneixements de matemàtiques, música, ciències, art, història i llenguatge. I ens agrada molt perquè podem aplicar el que aprenem en “Projectes” de manera col·laborativa, i llavors, entenem el per què i el per a què fem el que fem.

  Cap al final del primer cicle, utilitzem progressivament noves tecnologies (TAC) per a la cerca d'informació per a desenvolupar els projectes i comunicar els resultats en presentacions al grup.

  Per sort, en Terra tenim uns espais d'aprenentatge amplis que ens permeten moure'ns mentre aprenem. A més, setmanalment fem esport, ioga, natació i ATB.

 • Aprenem de les nostres emocions:

  Ens acompanyen en el nostre procés d'autoconeixement, creant un espai segur i de confiança en el qual podem identificar diferents estats emocionals, aprenent a nomenar-los i a gestionar-los progressivament. Desenvolupem estratègies per a adquirir habilitats d'autoregulació en diferents situacions, tant de manera individual com en dinàmiques grupals.

  Les emocions són presents en tots i cadascun dels àmbits de la nostra vida. Per això, les considerem un element fonamental a tractar d'una manera tant explícita com implícit en el nostre dia a dia, per exemple en els cercles emocionals que realitzem setmanalment.

 • Prenem les nostres pròpies decisions:

  A partir de primària ens iniciem en la presa de decisions mitjançant el mètode sociocrático, en el qual tota persona que pertany a la comunitat educativa té la possibilitat de ser i de sentir-se escoltat. Mitjançant una estructura de cercles formats pels diferents grups de l'escola, ens donem suport mútuament i se'ns considera individualment dins de la comunitat.

  La sociocracia es regeix per tres principis:

  Equitat: A ningú se li ignora.
  Transparència: Processos de presa de decisions oberts i accessibles.
  Eficiència: Presa de decisions sistematitzada ràpida i eficaç.

 • Parlem diferents idiomes:

  En Terra (Barcelona) aprenem i parlem en castellà, en anglès i en català. Els acompanyants apliquen la metodologia de l'Aprenentatge Integrat de continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), originalment en anglès Content Language Integrated Learning (CLIL). De manera simultània tractem continguts relacionats amb el currículum alhora que aprenem una llengua estrangera. Així desenvolupem les competències de diverses àrees a través de la comunicació.

  Contingut, cultura, comunicació i cognició són els quatre components essencials de la metodologia AICLE. (Coyle, 1999)

  “La llengua estrangera ja no és una assignatura més que cal aprovar, és un instrument de comunicació, aprenentatge i diversió.”

  (Manuel Gregorio Caballero Calavia)

  A més, des d'infantil continuem aprenent a comunicar-nos per signes.

 • Ens agrada aprendre tant dins com fora de Terra:

  Els nostres espais d'aprenentatge estan equipats de gran diversitat de materials didàctics en diferents àrees (matemàtiques, llenguatge, geografia, biologia, història, autoconeixement i art, entre altres), amb els quals podem aprendre al nostre ritme, de manera manipulativa i progressivament autònoma. A més, ens encanta la quantitat de llibres que tenim a disposició per a descobrir i investigar sobre els nostres interessos. I en els nostres tallers experimentem en diferents disciplines artístiques.

  Esporàdicament, organitzem sortides en grups reduïts per a satisfer necessitats puntuals dels projectes que realitzem. A aquestes sortides les cridem “goingouts”. El seu objectiu és dinamitzar el dia a dia i, sobretot, evitar la rigidesa de les sortides programades que requereixen molta organització. A més, volem ampliar l'entorn d'aprenentatge al món exterior de l'escola, que és on la vida esdevé.

  D'una conversa en un cercle o en un grup reduït neixen preguntes que es responen amb més preguntes, generant la curiositat que el procés d'aprenentatge requereix. En moltes ocasions les respostes resideixen a dur a terme experiments o recerques que requereixen sortir de l'escola i en Terra impulsen aquest tipus d'experiències.

Com es desenvolupa el seguiment de l'aprenentatge?

La nostra prioritat és que els infants gaudeixin i participin activament en el seu procés de desenvolupament. L’aprenentatge és un mitjà que els proporciona perspectives per explorar i descobrir els seus talents i les seves fortaleses, superant els desafiaments que se’ls pugui presentar. Nosaltres els acompanyem en aquest procés.

Oferim total transparència als infants i a les seves famílies sobre els objectius pedagògics, que actuen de brúixola juntament amb els seus interessos, tant en el procés d’aprenentatge com d’acompanyament. Per a això, utilitzem rúbriques que vinculen les competències específiques per àrees curriculars i les 11 dimensions com a instrument de guia i seguiment.

A través de mentories individuals, fomentem la reflexió sobre el propi procés d’una manera progressivament autònoma. A més, obrim espais de retroalimentació grupal, en els quals els infants aprenen a reflexionar sobre els processos dels seus iguals, establint una cultura de respecte, confiança i suport constructiu.

Ens centrem en l’observació del procés de cada infant d’una manera personalitzada, sent conscients de la diversitat d’estils i ritmes d’aprenentatge. Fem un seguiment dels avenços, identificant necessitats individuals i mantenint una comunicació constant a l’equip pedagògic.

Per què triar Terra?

Aprenem per competències

Desenvolupem les competències mitjançant un aprenentatge lúdic i vivencial a través de projectes, tallers, sortides, presentacions i acció social, fomentant que els infants entenguin “el perquè” i el "per a què” del que aprenen.

Forgem vincles sans

Es pot dir més alt però no més clar: Relacions sanes = comunicació sana + respecte mutu + confiança. A través de l'empatia i el diàleg, fomentem l'horitzontalitat, aprenem tots de tots i ens encanta.

Mantenim viva la curiositat

Responem a les seves preguntes amb més preguntes. Fomentem la seva capacitat reflexiva a través del diàleg i estimulem múltiples vies d'exploració i coneixement. Potenciem al màxim la seva creativitat en tots els àmbits i pensem fora de la caixa.

Conreem l'autoestima

El desenvolupament d'una autoestima sana és fonamental perquè els infants siguin conscients del seu potencial. Creem un entorn segur on els seus talents són reconeguts i l'error es considera un símptoma d'aprenentatge.

Educació conscient per a les famílies

En aquest curs en línia gratuït el fundador de Terra, Borja Vilaseca, comparteix 7 claus perquè les famílies es converteixin en el canvi que volen veure en els seus fills i filles.

El teu curs sobre educació conscient, gratis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam orci dolor non urna, donec nisi, a id. Tellus risus scelerisque sit donec. Turpis dui lobortis in neque, sit sollicitudin id sed.

  Exemples de projectes educatius innovadors

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cursus in duis in tortor congue massa diam semper adipiscing. Tincidunt nisi, pharetra feugiat ultricies proin ...

  Proyecto innovador 01

  VER MÁS

  Proyecto innovador 02 destacado

  VER MÁS

  Proyecto innovador 03 destacado

  VER MÁS

  Proyecto innovador 04

  VER MÁS

  Proyecto innovador 05

  VER MÁS

  Proyecto innovador 06

  VER MÁS

  “Terra mola mucho.”

  “En Terra puedo ser yo”

  "Me encanta investigar y jugar."

  “Qué gusto tener profesores que
  creen en lo que hacen”

  “Las otras escuelas son un rollo,
  Terra mola mucho”

  This site is registered on wpml.org as a development site.