Les 11 dimensions de l’educació conscient

A l’escola conscient Terra concebem l’educació com un procés natural que possibilita el desenvolupament orgànic de la intel·ligència, la felicitat i la creativitat innates de cada infant. Amb la intenció d’alliberar tot el potencial que resideix a cada llavor humana, la nostra metodologia està formada per onze pilars, els quals tenen en compte totes les dimensions de l’ésser humà, així com dels principals àmbits en què es desenvolupa la seva existència. Són onze tipus d’educació que considerem fonamentals perquè els alumnes aprenguin a cocrear una vida plena i amb sentit.

Les primeres tres dimensions (espiritual, corporal i emocional) són cap a dins; posen la seva atenció en l’autoconeixement de l’alumne, de manera que aprengui a cuidar el seu cos, conrear la seva ment i connectar amb el seu esperit. Les altres vuit dimensions (social, comunicativa, artística, científica, emprenedora, financera, tecnològica i ecològica) són cap en fora; posen la seva atenció en la capacitat de relacionar-se amb els altres, la societat, el planeta i, en definitiva, amb l’existència.

1. Dimensió espiritual. El desenvolupament de la dimensió espiritual laica inspira que l’alumne reconnecti amb la seva veritable essència, aprengui a ser feliç per si mateix, gaudisca de llibertat de pensament i descobreixi el seu autèntic propòsit de vida, de manera que sàpiga gaudir d’una vida transcendent i significativa .

2. Dimensió corporal. El desenvolupament de la dimensió corporal possibilita que l’alumne aprengui a escoltar i atendre les necessitats del seu cos (alimentació, exercici físic, descans i sexualitat), de manera que tingui un estat òptim de salut, energia i vitalitat, sabent com intimar i connectar amb altres éssers humans.

3. Dimensió emocional. El desenvolupament de la dimensió emocional fomenta que l’alumne conegui, gestioni i reguli les pròpies emocions, sentiments i estats d’ànim, aprenent a mantenir un diàleg intern respectuós i amorós, així com a relacionar-se amb les seves circumstàncies externes de forma sàvia i pacífica.

4. Dimensió social. El desenvolupament de la dimensió social promou que l’alumne compti amb un esperit altruista, col·laboratiu, cívic i cooperatiu, de manera que sàpiga com relacionar-se amb el seu entorn familiar i social mitjançant valors i principis ètics i al servei del bé comú.

5. Dimensió comunicativa. El desenvolupament de la dimensió comunicativa possibilita que l’alumne expressi les seves idees en diferents idiomes i per mitjà de diferents canals (oral, escrit, visual…), desenvolupant la seva marca personal de manera íntegra i autèntica, de manera que sàpiga relacionar-se amb autenticitat, empatia i assertivitat.

6. Dimensió artística. El desenvolupament de la dimensió artística permet que l’alumne explori i practiqui diferents arts, de manera que desenvolupi la imaginació, la creativitat i l’autoestima –aprenent a creure en si mateix–, descobrint els seus interessos, dons, passions, habilitats, capacitats i talents innats.

7. Dimensió científica. El desenvolupament de la dimensió científica fomenta en l’alumne la curiositat, la investigació, l’experimentació i l’anàlisi, de manera que es pugui plantejar a si mateix preguntes (o hipòtesis) i es comprometi a respondre-les basant-se en les conclusions empíriques pròpies.

8. Dimensió emprenedora. El desenvolupament de la dimensió emprenedora fomenta que l’alumne sàpiga relacionar-se amb el mercat laboral de manera responsable i proactiva, tenint la valentia i la iniciativa necessàries per liderar un projecte professional útil, que aporti molt de valor i que contribueixi a millorar el món.

9. Dimensió financera. El desenvolupament de la dimensió financera facilita que l’alumne sàpiga gestionar i invertir els diners amb consciència i integritat, obtenint ingressos econòmics com a resultat de generar riquesa per a la societat sense necessitat d’intermediaris i així poder conquistar la seva llibertat financera.

10. Dimensió tecnològica. El desenvolupament de la dimensió tecnològica possibilita que l’alumne sàpiga adaptar-se i prosperar a l’emergent era digital (xarxes socials, mòbils intel·ligents, realitat virtual, robòtica, intel·ligència artificial, blockchain…), emprant amb maduresa les diferents eines tecnològiques disponibles.

11. Dimensió ecològica. El desenvolupament de la dimensió ecològica fomenta en l’alumne l’amor i el respecte per la natura –i per tots els éssers vius que en formen part– mitjançant l’observació i la cura directa del medi natural, de manera que la seva existència deixi la menor empremta ecològica possible.

Com a resultat d’haver cultivat les 11 dimensions de l’educació conscient, als 18 anys, tots els nostres alumnes tenen una “actitud conscient”. És a dir, una determinada mentalitat davant de la vida que els permeti resoldre per si mateixos els seus propis problemes i conflictes existencials relacionats amb aquestes onze àrees de la seva existència. Cal assenyalar que aquesta metodologia pedagògica ha estat codisenyada pels infants, a qui hem preguntat com els agradaria que fos el dia a dia a l’escola.

¡Suscríbete a nuestra Newsletter!

Sigue inspirándote con Terra.

Sigue inspirándote con Terra.

¡Suscríbete a nuestra Newsletter!

    This site is registered on wpml.org as a development site.