Manifest de l’escola conscient Terra

Terra és l’escola on ens hagués agradat anar a tots els adults que formem part d’aquest meravellós projecte. Alhora, hem preguntat a centenars d’infants i joves com creuen que haurien de ser les escoles per créixer i desenvolupar-se d’una manera realment feliç. A tall de resum, entre tots hem elaborat aquest decàleg de l’educació conscient, que esdevé el nostre manifest, ja que sintetitza l’essència de la nostra metodologia pedagògica.

1. Els infants són llavors. Cadascun d’ells neix amb una intel·ligència única i una essència diferent. La nostra funció és crear les condicions adients per tal que creixin i floreixin de forma orgànica.

2. Els mestres són els jardiners Acompanyem als infants amorosament i amb respecte per tal que descobreixin què és el que veritablement els motiva i desenvolupin tot el seu potencial innat.

3. L’escola és terra fèrtil. L’arquitectura dels espais i els ambients on els infants i joves realitzen els seus processos d’aprenentatge són harmònics, flexibles i inspiradors. Són “el tercer educador”.

4. L’amor és el millor adob. Acompanyem de forma amorosa als infants i joves per tal que aprenguin a gaudir d’una autoestima sana, s’estimin incondicionalment i sàpiguen estimar i respectar els altres.

5. La felicitat és el fruit. La nostra finalitat és que els infants i joves aprenguin a ser feliços per si mateixos, descobreixin quin és el seu autèntic propòsit i sàpiguen afrontar els desafiaments de la vida amb consciència i saviesa.

6. L’educació és plural, mixta i personalitzada. Ajuntarem a infants d’edats diverses per tal que es recolzin els uns en els altres, adaptant-nos a les necessitats individuals de cadascun d’ells durant el seu procés evolutiu.

7. L’aprenentatge neix de la curiositat. No imposem deures Estimulem “volers”. Els projectes que els infants i joves emprenen són per pròpia iniciativa, motivats per la seva curiositat i desig d’aprendre.

8. S’aprèn fent i experimentant. Fomentem tota mena d’activitats relacionades amb el cos, la ment i l’esperit per tal que els infants i joves sàpiguen qui són i què volen fer amb la seva vida de forma intuïtiva i vivencial.

9. L’esforç sorgeix de la motivació. Acompanyem a infants i joves per tal que descobreixin què és el que veritablement els agrada (passió), tenen traça (talent) i els motiva (propòsit). Tota la resta bé per afegit.

10. Les avaluacions són 360° i sempre amables. No fem exàmens ni utilitzem les tradicionals notes per avaluar. Fem servir mètodes d’avaluació qualitativa i amb seny per a mesurar el creixement de cada infant. A més els infants també avaluen als seus acompanyants.

¡Suscríbete a nuestra Newsletter!

Sigue inspirándote con Terra.

Sigue inspirándote con Terra.

¡Suscríbete a nuestra Newsletter!

    This site is registered on wpml.org as a development site.